HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

 

Rekisterinpitäjä: Suomen Suoramyynti Oy  | Y-tunnus 2176977-5

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Christoffer Westerlund | Suomen Suoramyynti Oy  | info(a)suoramyyntisummit.fi | +358 400 227173
  1. Rekisterin nimi: Suoramyyntisummit – jäsenrekisteri
  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä ilopoli Ky:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen info(a)suoramyyntisummit.fi

Rekisteri pitää sisällään:

www.suoramyyntisummit.fi asiakkaat ja yhteydenotot

  1. Rekisterin tietosisältö

 

Asiakasrekisteri sisältää osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi

– Sähköpostiosoite tai -osoitteet

– Postiosoite

– Puhelinnumero(t)

– Tiedot käsitellyistä tilauksista

– Kiinnostuksen kohteet

– Tilausten seurantatiedot

 

Verkkokauppaan rekisteröityneet asiakkaat lisäksi: 

– Käyttäjätunnus

– Salasana

– Asiakasnumero 

  1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluihin rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa palvelua tai tuotetta.

Tietoja kerätään seuraavilta nettisivuilta: 

www.suoramyyntisummit.fi

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa jonkin ilopoli Ky:n yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.

  1. Tietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää kohdassa 5 mainittuja tietoja toistaiseksi. Tietoja voidaan poistaa kohdan 10 mukaan.

  1. Tietojen tarkastaminen ja muuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä löytyvät tiedot milloin tahansa. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle. Tarkastukset ja muutokset sähköpostilla info(a)suoramyyntisummit.fi

  1. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi.

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen info(a)suoramyyntisummit.fi Tiedot on poistettu, kun asiakas saa asiasta vahvistuksen sähköpostiinsa.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen käyttämistä.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Onko sinulla kysyttävää tietosuojastamme?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi puhelimessa 0400 227173 ja sähköpostitse osoitteessa info(a)suoramyyntisummit.fi